Nieuwe Europese verordening AVG vraagt snel om serieuze aanpak bedrijven

Nieuwe Europese verordening AVG
vraagt snel om serieuze aanpak bedrijven

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming, kortweg de AVG. De regelgeving binnen de hele Europese Unie is vanaf dat moment bijna identiek, niet helemaal want met de Uitvoeringswet kunnen landen daar waar de AVG die ruimte laat kiezen voor een eigen nationale invulling. De AVG, ook wel bekend als General Data Protection Regulation, GDPR, vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens.

Deze nieuwe verordening heeft, óók voor uw organisatie, nogal wat gevolgen voor de manier waarop u met de bescherming van persoonsgegevens dient om te gaan. Deze gevolgen zijn niet alleen inhoudelijk en procesmatig van aard, maar kan ook financieel gevolgen hebben mocht u een boete ontvangen voor het niet naleven van de verordening.

De veranderingen op een rij

  • De privacyrechten van uw cliënten worden versterkt en uitgebreid;
  • Uw organisatie krijgt een grotere verantwoordelijkheid voor het juist en nóg transparanter omgaan met privacygevoelige informatie;
  • U dient passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen, inclusief een bijbehorende privacybeleid;
  • Europese toezichthouders kunnen boetes opleggen tot wel 20 miljoen euro;
  • Het bijhouden van een verwerkingsregister, waaruit blijkt dat u zich aan de AGV houdt, wordt verplicht;
  • Bij alle middelen, zoals bijvoorbeeld softwarepakketten, is het van belang dat u vooraf al rekening houdt met het privacy-thema;
  • Als er binnen uw organisatie op grote schaal gegevens worden verwerkt, dan is een Functionaris Gegevensbescherming verplicht;
  • Bij een hoog privacy risico voor de betrokkenen bent u verplicht om een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren, een onderzoek dat privacyrisico’s in kaart brengt, zodat u deze risico’s vervolgens kunt beperken.
Bent u klaar voor de AVG?
[gravityform id=”3″ title=”false” ajax=”true” description=”false”]

Kies voor rust en zekerheid met het AVG-Ontzorgpakket

We kunnen ons voorstellen dat u niet staat te springen om de zoveelste verplichte wettelijke wijziging door te voeren binnen uw bedrijf. Kies daarom voor het AVG Ontzorgpakket, waarin wij u alle zorg uit handen nemen als het gaat om het technisch beveiligen van uw werkomgeving. Wij leveren een complete technische netwerkoplossing die uw bedrijf op dat onderdeel AGV-proof maakt.

Voorbeelden daarvan zijn de keuze voor de best passende hardware en software waarmee wij een goede beveiliging kunnen realiseren. Uiteraard verzorgen we ook onmisbare punten als privacyreglementen en (verplichte) verwerkersovereenkomsten die u kant-en-klaar aan uw cliënten kunt overhandigen. We vullen het ontzorgpakket verder aan met duidelijke checklists, heldere stappenplannen én een team van specialisten dat u, desgewenst 24/7, met raad en daad terzijde staat.

Ook verzorgen we indien gewenst een korte, krachtige workshop om uw medewerkers bewust te maken van de risico’s rondom privacy. Uit onderzoek blijkt ook dat, naast goede software de mens meegenomen moet worden in dit proces.

Stop met verplichte kost, start met ondernemen

Heeft u zelf al vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over het AVG-Ontzorgpakket voor uw bedrijf: neem dan vooral even contact met ons op. Laat ons ontzorgen, dan kunt u verder met succesvol ondernemen.

Neem contact op

Bel met 088-695500 of stuur een e-mail naar sales@qualitynetworks.nl. We vertellen u graag mee over onze krachtige oplossing om uw bedrijf klaar voor AVG te maken, zodat u zich in plaats van met nieuwe privacyregelgeving, vooral bezig kunt houden met ondernemen.

Download alvast onze whitepaper

Nieuwe Europese privacywet: dit betekent het voor uw organisatie